Mały Obywatel! - konkurs plastyczny. Przedłużamy czas na przesyłanie prac konkursowych do 15.11.2017r.!

3 Październik 2017, 20:13 | Aktualności

Kochani przedłużamy czas na przesyłanie prac konkursowych do 15.11.2017r.!
Dostaliśmy wiele podpowiedzi, głosów by wydłużyć konkurs plastyczny do połowy listopada, tak by prace można było nadsyłać także po Święcie Niepodległości. W tym czasie w przedszkolach jeszcze więcej niż zwykle przedszkolaków przygotowuje przepiękne prace powiązane z naszym konkursem.
Zapytaliśmy "wyżej" czy możemy wydłużyć konkurs - dostaliśmy zgodę. Zatem bardzo zadowoleni z tego faktu - informujemy - przedłużamy konkurs o miesiąc, czyli do 15.11.2017!

PS. Przy okazji dziękujemy za kolejne piękne prace. Tym razem od przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 1 oraz Przedszkola Publicznego nr 50, ze Szczecina oczywiście!

ZMIENIONY REGULAMIN KONKURSU (zmiana opisana powyżej, czyli czas na nadsyłanie prac do 15.11.2017r)
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach projektu
„Mały obywatel!”
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja MIERZ WYSOKO z siedzibą ul. Świętoborzyców 12/2, 71-665 Szczecin, NIP: 851 31 79 149, REGON: 321585791, KRS: 0000526823.
2. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego „Mały obywatel!” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2
Celem Konkursu jest podnoszenie wiedzy oraz rozwój aktywności w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci uczęszczających do szczecińskich przedszkoli.

§ 3
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej szeroko pojęte postawy obywatelskie, aktywność na rzecz otaczającego świata, np. poprzez pokazanie oczami dziecka: obywatela, Ojczyznę, czy atrybuty takie jak flaga lub godło, itp. Prace zgłoszone w konkursie mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi, m.in. rysunki kredkami, malunki farbami, wyklejanki, itp. i muszą być rozmiarze nie mniejszym niż format A4.

§ 4
1. Do udziału w konkursie uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci w wieku ok. 2,5 - 7 lat) ze szczecińskich przedszkoli i placówek edukacji przedszkolnej.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Wszyscy biorący udział w konkursie powinni posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego, na swój udział. 
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu i posiadać 1 autora. 
5. Każda praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, rokiem urodzenia, nazwą/numerem placówki i grupy (jeśli istnieje).
6. Jedna osoba (autor) może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 5
1. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 kategorie wiekowe: 
    1. dzieci rocznik 2014, 
    2. dzieci rocznik 2012-2013, 
    3. dzieci rocznik 2011.

2. Warunkiem uczestnictwa jest to, że muszą być to przedszkolaki ze szczecińskich placówek edukacji przedszkolnej (publiczne i niepubliczne).

3. Do oceny nadesłanych prac zostanie powołana Komisja, składająca się z koordynatora projektu i 2 wolontariuszy – członków zespołu Fundacji, która oceniać będzie m.in. kreatywność, technikę i dokładność wykonania, pomysł oraz wpisanie się w tematykę konkursu.
4. Z każdej kategorii wiekowej powołana Komisja, wybierze najlepsze prace, które otrzymają nagrody za I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia (łącznie 3 x I miejsce, 3 x II miejsce, 3 x III miejsce, 9 x wyróżnienie).
5. Prace, które nie spełniają wymogów zawartych w regulaminie lub zostały uszkodzone, zniszczone w wyniku niewłaściwego ich opakowania nie będą podlegać ocenie.

§ 6
1. Nabór prac na konkurs będzie w terminie 01.09 - 15.11.2017 r.
2. Prace konkursowe wraz z prawidłowym podpisem, o którym mowa w § 3 należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.11.2017 r. na adres: 
Fundacja MIERZ WYSOKO
ul. Świętoborzyców 12/2
71-665 Szczecin
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane do Autorów.

§ 7 
1. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 20-30.11.2017 r. poprzez stronę internetową/FB Organizatora. 
2. Zwycięskie prace będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora/FB wraz z imieniem, nazwiskiem, nazwą / nr przedszkola i grupą (jeśli dotyczy).
3. Nagrody zostaną przekazane osobiście lub pocztą.
4. Autorzy zwycięskich prac oraz szczecińskie przedszkola, do których uczęszczają zwycięzcy, otrzymają nagrody o wartości: 
I miejsca - 200 zł , 
II miejsca - 150 zł , 
III miejsca - 100 zł , 
wyróżnienia - 30 zł.
5. Nagrody będą w formie bonów do wykorzystania w jednym ze sklepów z książkami, multimediami itp.

§ 8 
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są telefonicznie pod numerem 517 35 76 77 lub adresem email: fundacja .at. mierzwysoko .dot. eu

§ 9 
Wszelkie kwestie sporne, związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
Zatwierdziła: Prezes Zarządu Fundacji MIERZ WYSOKO

Mały Obywatel!

2 Wrzesień 2017, 22:58 | Wydarzenia Relacje Aktualności

Projekt "Mały obywatel!" - zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym szczecińskie przedszkola i przedszkolaków z placówek publicznych i niepublicznych. Regulamin konkursu poniżej.

Nabór prac tylko półtorej miesiąca, bo do 15.10.2017r. Super nagrody czekają dla autorów zwycięskich prac i dla przedszkoli! Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na: https://www.facebook.com/mierzwysoko.eu/posts/694130490782076

 

Przedszkolny Einstein!

5 Sierpień 2017, 22:54 | Wydarzenia Relacje Aktualności

Wraz z grupą inicjatywną - a normalnie mówiąc z grupką rodziców z Przedszkole Publiczne Nr 1 w Szczecinie, realizujemy działania dla Radosnych Dzieciaków. Działania zatytułowaliśmy Przedszkolny Einstein! i do końca października 2017 będziemy mieć wraz z Radosnym Przedszkolem duużo do zrobienia.
Projekt jest finansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik. Więcej na: https://www.facebook.com/mierzwysoko.eu/?ref=ts&fref=ts

Myślicie że nic się nie dzieje? A, dzieje się dzieje, ...

29 Czerwiec 2016, 16:49 | Wydarzenia Aktualności

Myślicie że nic się nie dzieje? A, dzieje się dzieje, tylko czasu na chwalenie się brakuje.
Dowody, ... m.in. ...

Fundacja po raz kolejny przekazała zabawki i materiały do prac plastycznych dla najmłodszych mieszkańców Szczecin.


Inny dowód - piękne podziękowania dla Fundacji MIERZ WYSOKO za współpracę w ciągu całego roku szkolnego, które otrzymaliśmy z Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie. Dziękujemy, to już drugi rok z rzędu, zostaliśmy w ten sposób wyróżnieni.


Kolejny dowód - Fundacja była jednym z fundatorów "fantów" w czasie Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Szczecinie (zdjecia z Festynu są tutaj: http://www.pp1radosne.blizej.info/?m=galeria&id=484).


Braliśmy także udział w projekcie OBYWATEL-TO JA!, m.in. w konkursie plastycznym OBYWATEL-TO JA!, gdzie ufundowaliśmy dodatkowe nagrody dla uczestników - utalentowanych dzieciaków.
Więcej o wynikach konkursu: http://komes.org.pl/projekty/obywatel/obywatelwyniki