Federacja na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

5 Czerwiec 2016, 16:17 | Aktualności

Federacja na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) jest związkiem stowarzyszeń, dobrowolnym partnerstwem organizacji pozarządowych i innych osób prawnych, działających w sferze pożytku publicznego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Członkami założycielami są: Stowarzyszenie Klaster Energii i Środowiska, Stowarzyszenie Słowian i Wikingów, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Fundacja MIERZ WYSOKO, Fundacja 54, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, Fundacja Drakkar.

 

Federacja na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej:

- wspomaga i działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniamy wspólnoty oraz lokalne i regionalne społeczności;

- tworzy partnerstwa, platformy współpracy i integracja organizacji pozarządowych, z administracją publiczną na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;

- rozwija partnerską współpracę członków Federacji z administracją publiczną oraz innymi środowiskami;

- wzmacnia poczucie tożsamości środowiska działającego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;

- wspiera potencjał organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji;

- buduje pozytywny wizerunek organizacji działających w sferze pożytku publicznego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;

- reprezentuje interesy III sektora, działającego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w sprawach wspólnych członków Federacji;

- aktywnie uczestniczymy w konsultacyjnych społecznych strategicznych dokumentów, aktów prawnych ważnych dla organizacji;

- jest organizatorem warsztatów i spotkań z zakresu ekonomii społecznej;

- oferuje szeroką współpracę i wymianę doświadczeń z partnerami.

 

Warto być z nami – w jedności siła!

Przyłącz się do FRES!

Dlaczego warto być z nami?

Działamy w imieniu i poprzez naszych członków na rzecz silnego trzeciego sektora w obszarze ekonomii społecznej.

Nasi członkowie działają w III sektorze od wielu lat, wiemy jakie problemy nurtują nas na co dzień i wiemy jak sobie z nimi radzić.

Samodzielnie trudno jest być ekspertem w każdym zakresie – wspólnie możemy więcej!

Federacja jest szansą na lepsze funkcjonowanie i rozwój dla każdej organizacji – Członka FRES!

 

Przynależność do FRES to:

- udział w silnym partnerstwie,

- szerokie kontakty,

- wymiana doświadczeń / dobre praktyki,

- rzetelni partnerzy do projektów,

- spotkania branżowe,

- możliwość konsultacji i doradztwo z tematyki funkcjonowania organizacji, np. księgowości, marketingu, przedsiębiorczości społecznej, pozyskiwania środków na działania,

- udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych,

- wsparcie merytoryczne lub finansowe,

- promocja dla organizacji (m.in. wizytówka podmiotu na www.federacja RES.pl)

 

Aby zostać członkiem Federacji na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej należy:

- wypełnić Deklarację członka zwyczajnego (do pobrania MSWord, do pobrania PDF)

- dołączyć statut organizacji, (jeśli nie ma go na www organizacji),

- załączyć kopię uchwały władz organizacji o delegowaniu reprezentanta organizacji do Federacji,

- dołączyć rekomendacje organizacji z FRES.

Członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze oraz zobowiązani są do opłacania składek członkowskich (opłata miesięczna 10 zł.).

 

Federacja na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES)

ul. Cukrowa 8,  piętro II, pokój 220 Szczecin (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego)

71-004 Szczecin

Tel. kom. 786 840 380 lub 501 863 397

fax.: 91 444 34 06

e-mail: federacja .dot. es .at. wp .dot. pl

Komentarze:

Dodaj własny komentarz